Operationele en strategische hulp bij integreren van duurzaamheid

Klanten zijn zich meer en meer bewust van het effect van hun aankopen: hiermee stimuleren zij werkgelegenheid, doen een beroep op milieuaspecten et cetera. Transparantie over de bedrijfsvoering en de gemaakte keuze is daarom steeds belangrijker. Wat is het effect van uw bedrijfsvoering op de maatschappij in de breedste zin van het woord? 

KARO projecten heeft jarenlange ervaring op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met de richtlijn ISO 26000 als leidraad worden concrete acties voor het bedrijf uitgezet, kunnen interne trainingen/workshops opgezet worden maar wordt ook de externe kant belicht.
Daarnaast kan KARO projecten footprint berekeningen maken van het bedrijf: wat is het daadwerkelijke effect van het bedrijf op het milieu en hoe kan hierin verbeterd worden.

Sinds 2015 is KARO projecten voornamelijk werkzaam in de sierteeltsector, in het bedrijf van haar partner, Tesselaar Alstroemeria, is zij verantwoordelijk voor de marketing en duurzaamheid. Ook facilitaire zaken, zoals huisvesting en scholing voor personeel, vallen onder haar takenpakket.

Daarnaast heeft zij zitting in het regieteam Duurzaamheid van Royal Flora Holland.